VIZIJA
VIZIJA

Sprendimais – pralenkti laiką,
o aptarnavimo kokybe –
pelnyti pasaulinių klientų
pasitikėjimą.

 
Mūsų
Misija

Būti patikima ilgos tiekimo grandinės dalimi, užtikrinant savalaikį aukščiausios kokybės etikečių ir pakuočių bei su jomis susijusių paslaugų tiekimą.

Būti patikima ilgos tiekimo grandinės dalimi, užtikrinant savalaikį aukščiausios kokybės etikečių ir pakuočių bei su jomis susijusių paslaugų tiekimą.

Tikslai

• Remiantis darnaus vystymosi principais, išlaikant rinkos lyderio pozicijas, vystyti ilgalaikius santykius su klientais ir būti patikimiausiu pakuočių ir etikečių tiekėju.
• Nenutrūkstamas gamybos ir aptarnavimo kokybės gerinimas, pasitelkiant moderniausias technologijas bei procesų optimizavimą.
• Remiantis darnaus vystymosi principais, išlaikant rinkos lyderio pozicijas, vystyti ilgalaikius santykius su klientais ir būti patikimiausiu pakuočių ir etikečių tiekėju.
• Nenutrūkstamas gamybos ir aptarnavimo kokybės gerinimas, pasitelkiant moderniausias technologijas bei procesų optimizavimą.

Vertybės

Vertybės

Aplinkosauga

Esame įdiegę sertifikuotą aplinkosaugos vadybos sistemą pagal ISO 14001 standartą. Savo veikloje laikomės visų Europos Sąjungos reikalavimų. Rūpestingai naudodami žaliavas ir medžiagas, stengiamės kuo įmanoma labiau sumažinti neigiamą poveikį aplinkai. Tikime, jog ateities kartoms turime palikti švarų ir žaliuojantį pasaulį.

Kokybė ir saugumas

Turimas kokybės vadybos sistemos sertifikatas ISO 9001 mus įpareigoja gaminti tik aukštos kokybės produktus. Įmonėje suformuota kokybės bei rizikos valdymo politika apibrėžia visus procesus ir užtikrina, kad būtų laikomasi visų nustatytų reikalavimų.

Maisto sauga

Turimas BRC sertifikatas garantuoja produkto kokybę, saugą ir įmonės procesų standartizavimo lygį. Užtikrina, kad gamintojas vykdo visus teisinius reikalavimus ir garantuoja, kad galutinis vartotojas gaus saugų ir kokybišką produktą. Sertifikuoti procesai – lanksčios pakuotės gamyba ir aliuminio folijos dangtelių kirtimas.

Socialinė atsakomybė

Būdami socialiai atsakinga įmone prisidedame prie visuotinės gerovės kūrimo Lietuvoje. Saugojame aplinką, rūpinamės bendruomene, skiriame dėmesį visuomenei, laikomės skaidraus verslo principų.

Operatyvumas

Mūsų gamybos padaliniai dirba 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Išskirtiniais atvejais gebame pagaminti etiketes per 24 valandas. Norime užtikrinti, jog pirkėjų užsakymai būtų realizuoti laiku, o mūsų pajėgumai gaminti bei transportuoti gaminius pralenktų lūkesčius.

Profesionalumas

Įmonės profesionalai yra aprūpinti nuolat atnaujinamais moderniais įrengimais bei technologiniais procesais, o visa įmonės veikla yra prižiūrima remiantis įdiegta kokybės bei rizikos valdymo sistema. Tai mums leidžia pasiūlyti pačius pažangiausius ir profesionaliausius sprendimus.

Bendradarbiavimas

Esame užmezgę glaudų bendradarbiavimą su KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto Gamybos inžinerijos katedra, Lietuvos Spaustuvininkų asociacija (LISPA) bei Lietuvos Pakuotojų asociacija.

Tikslumas

Užtikriname mūsų įmonės procesų atsekamumą, žaliavų, sandėliavimo bei transportavimo atitikimą keliamiems reikalavimams. Gamybos proceso metu tarpiniai rezultatai yra matuojami tokiu būdu užtikrinant gaminių atitikimą reikalavimams.

Tobulėjimas

Mūsų komanda nuolat vyksta į mokymus bei susitikimus su Šveicarijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos ir kt. šalių spaudos specialistais. Įmonėje vyksta nuolatinis procesų tobulinimas remiantis “LEAN” filosofijos principais.

Patikimumas

Kasdienėje veikloje save suvokiame ne vien kaip etikečių ir pakuočių gamintojus, bet ir kaip dalį kiekvieno mūsų pirkėjo verslo. Suprasdami savo atsakomybę ir indėlį į sėkmingą pirkėjo veiklą, mes stengiamės ne tik užtikrinti aukščiausią gaminių kokybę, bet ir teikti konsultacijas, ieškoti sprendimų netipinėse situacijose tam, kad galutinis rezultatas atneštų sėkmę mūsų pirkėjui.

Pajėgumai

Stabilumas

 • 26
  metai

  veiklos patirtis
  Plačiau apie istoriją

 • 62
  procentai

  eksportas į užsienį

 • 38
  milijonai eurų

  apyvarta be PVM (2016 m.)

Kokybė

 • 398
  darbuotojai

  užtikrina veiklos procesų kokybę

 • 24 
  per tiek valandų

  atsakome į kliento pretenziją

 • 2,1
  milijonai eurų

  investicijų į veiklos gerinimą (2015 m.)