Pakuotės Pakuotės Pakuotės
 Lipnios 
etiketes Lipnios 
etiketes Lipnios
etiketes
 Juosiančios 
etiketės Juosiančios 
etiketės Juosiančios
etiketės
 Įliejamos 
etiketės Įliejamos 
etiketės Įliejamos
etiketės
 Aliuminio 
dangteliai Aliuminio 
dangteliai Aliuminio
dangteliai
 Lipnių etikečių 
ruošiniai Lipnių etikečių 
ruošiniai Lipnių etikečių
ruošiniai
 Bilietai, 
kartono ruošiniai Bilietai, 
kartono ruošiniai Bilietai,
kartono ruošiniai
 Kainų žymekliai 
ir aplikatoriai Kainų žymekliai 
ir aplikatoriai Kainų žymekliai
ir aplikatoriai

Kokybė ir aplinkosauga

Kokybės ir
aplinkosaugos
politika
Kokybės ir
aplinkosaugos
politika
Orientuodamiesi į pažangiausių technologijų diegimą,
nuolatinį procesų tobulinimą, siekdami garantuoti
aukščiausią tiekiamų produktų ir paslaugų kokybę,
siekiame būti patikimiausiu verslo partneriu.


ISO standartai

ISO 14001:2004

Vienas ryškiausių "Aurika" pranašumų prieš konkurentus - mūsų atidus ir jautrus požiūris į aplinką, kurioje dirbame ir gyvename. Tikime, kad atsakingas mūsų požiūris į aplinkos apsaugą, racionali ir saugi gamyba bei įmonės plėtra, paremta draugiškų aplinkai technologijų diegimu, prisideda prie visuomenės atsakingesnio požiūrio į gamtą ir aplinkosaugą. Tuo tikslu 2008 metais įdiegėme ir nuolat tobuliname Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą ISO 14001:2004.
 
ISO 9001:2008
Turėdami tikslą tiekti aukšiausios kokybės produktus ir paslaugas, dar 2003 metais pradėjome vadovautis Kokybės vadybos sistemos standartų nuostatomis (ISO 9001:2008).

 

 


ISO standartai


Ekologiški bei biodegraduojantys produktai

Gyvename XXI amžiaus pasaulyje, todėl puikiai suprantame, jog daugeliui klientų yra svarbu apsirūpinti gamtai bei aplinkai nekenkiančiais produktais. Savo gamybos asortimente galime jums pasiūlyti ekologiškas bei biodegraduojančias pakuotes ir etiketes. Tai tokios pat aukštos kokybės produktai, pasižymintis išskirtinai geromis irimo savybėmis arba savo ekologiška kilme bei ekologišku gamybos procesu.

Ekologiški bei biodegraduojantys produktai


Geros gamybos
praktika

Norėdami atitikti vartotojų ir atitinkamų reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, įdiegėme geros gamybos praktiką. Minėta praktika yra kokybės užtikrinimo dalis, garantuojanti medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, nuolatinę gamybos kontrolę taikant kokybės ir saugos standartus pagal jų paskirtį ar specifikacijų reikalavimus.  Geros gamybos praktikos taisykles parengėme vadovaudamiesi LR maisto įstatymu, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentais, Lietuvos higienos normų reikalavimais.

Geros gamybos
praktika


Investicijos

Siekdami patenkinti rinkos poreikius, nuolat investuojame į naujausius poligrafijos pramonės sprendimus, naujus gamybos metodus, rūpinamės darbuotojų žiniomis, jų kvalifikacija.

Esame sėkmingai įgyvendinę ES dalinai finansuojamus projektus:  Poligrafinės produkcijos gamybos inovacija, orientuota į verslo produktyvumo didinimą“ (INOGAM) ir UAB "Aurika" eksporto geografijos plėtra 2009-2010 m.

Investicijos