Kokybės ir aplinkosaugos politika
Kokybės ir aplinkosaugos politika

Orientuodamiesi į pažangiausių technologijų diegimą,
nuolatinį procesų tobulinimą, siekdami garantuoti
aukščiausią tiekiamų produktų ir paslaugų kokybę,
siekiame būti patikimiausiu verslo partneriu.

Aplinkosauginiai monitoringo duomenys.

Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 3 priedas. I ketvirtis. Atsisiųsti dokumentą >

Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 3 priedas. II ketvirtis. Atsisiųsti dokumentą >

Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 3 priedas. III ketvirtis. Atsisiųsti dokumentą >

Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 3 priedas. IV ketvirtis. Atsisiųsti dokumentą >

Ūkio subjektų aplinkos monitoringo ataskaita 2021 m. Atsisiųsti dokumentą >

ISO standartai

ISO 14001

Vienas ryškiausių “Aurika” pranašumų prieš konkurentus – mūsų atidus ir jautrus požiūris į aplinką, kurioje dirbame ir gyvename. Tikime, kad atsakingas mūsų požiūris į aplinkos apsaugą, racionali ir saugi gamyba bei įmonės plėtra, paremta draugiškų aplinkai technologijų diegimu, prisideda prie visuomenės atsakingesnio požiūrio į gamtą ir aplinkosaugą. Tuo tikslu 2008 metais įdiegėme ir nuolat tobuliname Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą ISO 14001.

ISO 9001
Turėdami tikslą tiekti aukšiausios kokybės produktus ir paslaugas, dar 2003 metais pradėjome vadovautis Kokybės vadybos sistemos standartų nuostatomis (ISO 9001).

ISO 14001

Vienas ryškiausių “Aurika” pranašumų prieš konkurentus – mūsų atidus ir jautrus požiūris į aplinką, kurioje dirbame ir gyvename. Tikime, kad atsakingas mūsų požiūris į aplinkos apsaugą, racionali ir saugi gamyba bei įmonės plėtra, paremta draugiškų aplinkai technologijų diegimu, prisideda prie visuomenės atsakingesnio požiūrio į gamtą ir aplinkosaugą. Tuo tikslu 2008 metais įdiegėme ir nuolat tobuliname Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą ISO 14001.

ISO 9001
Turėdami tikslą tiekti aukšiausios kokybės produktus ir paslaugas, dar 2003 metais pradėjome vadovautis Kokybės vadybos sistemos standartų nuostatomis (ISO 9001).

 
Ekologiški bei biodegraduojantys produktai

Gyvename XXI amžiaus pasaulyje, todėl puikiai suprantame, jog daugeliui klientų yra svarbu apsirūpinti gamtai bei aplinkai nekenkiančiais produktais. Savo gamybos asortimente galime jums pasiūlyti ekologiškas bei biodegraduojančias pakuotes ir etiketes. Tai tokios pat aukštos kokybės produktai, pasižymintis išskirtinai geromis irimo savybėmis arba savo ekologiška kilme bei ekologišku gamybos procesu.

Gyvename XXI amžiaus pasaulyje, todėl puikiai suprantame, jog daugeliui klientų yra svarbu apsirūpinti gamtai bei aplinkai nekenkiančiais produktais. Savo gamybos asortimente galime jums pasiūlyti ekologiškas bei biodegraduojančias pakuotes ir etiketes. Tai tokios pat aukštos kokybės produktai, pasižymintis išskirtinai geromis irimo savybėmis arba savo ekologiška kilme bei ekologišku gamybos procesu.

 
Geros gamybos
praktika

Norėdami atitikti vartotojų ir atitinkamų reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, įdiegėme geros gamybos praktiką. Minėta praktika yra kokybės užtikrinimo dalis, garantuojanti medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, nuolatinę gamybos kontrolę taikant kokybės ir saugos standartus pagal jų paskirtį ar specifikacijų reikalavimus. Geros gamybos praktikos taisykles parengėme vadovaudamiesi LR maisto įstatymu, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentais, Lietuvos higienos normų reikalavimais.

Norėdami atitikti vartotojų ir atitinkamų reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, įdiegėme geros gamybos praktiką. Minėta praktika yra kokybės užtikrinimo dalis, garantuojanti medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, nuolatinę gamybos kontrolę taikant kokybės ir saugos standartus pagal jų paskirtį ar specifikacijų reikalavimus. Geros gamybos praktikos taisykles parengėme vadovaudamiesi LR maisto įstatymu, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentais, Lietuvos higienos normų reikalavimais.

 
Investicijos

Siekdami patenkinti rinkos poreikius, nuolat investuojame į naujausius poligrafijos pramonės sprendimus, naujus gamybos metodus, rūpinamės darbuotojų žiniomis, jų kvalifikacija.

Esame sėkmingai įgyvendinę ES dalinai finansuojamus projektus: Poligrafinės produkcijos gamybos inovacija, orientuota į verslo produktyvumo didinimą“ (INOGAM) ir UAB “Aurika” eksporto geografijos plėtra 2009-2010 m.

Siekdami patenkinti rinkos poreikius, nuolat investuojame į naujausius poligrafijos pramonės sprendimus, naujus gamybos metodus, rūpinamės darbuotojų žiniomis, jų kvalifikacija.

Esame sėkmingai įgyvendinę ES dalinai finansuojamus projektus: Poligrafinės produkcijos gamybos inovacija, orientuota į verslo produktyvumo didinimą“ (INOGAM) ir UAB “Aurika” eksporto geografijos plėtra 2009-2010 m.