Kokybės valdymas
Kokybės valdymas

Aukščiausio lygio produktai – tai mūsų darbuotojų aktyvaus
ir atsakingo darbo, nuolat tobulinamų žinių, pažangių technologijų
ir naujausių įrenginių diegimo rezultatas.

Susipažinkite su mūsų kokybės užtikrinimo procesais.

Rizikos valdymas
Rizikos valdymas

100 proc. gaminių ir paslaugų kokybė. Tai mūsų kokybės
valdymo sistemos tikslas, kuriam tarnauja kiekviena be
išimties čia išvardintų mūsų vidaus taisyklių.

KOKYBĖS VALDYMAS
RIZIKOS VALDYMAS

Atsekame
visus
procesus

Įdiegtos Kokybės ir aplinkosaugos sistemos taikymas, Geros gamybos praktika užtikrina, kad visus procesus, esant poreikiui, bus galima pilnai atsekti.

Aplenkiame
rizikingus
veiksnius

Daug dėmesio skiriame neatitikčių, gedimų, nelaimingų atsitikimų, avarijų prevencijai. Esame numatę specialias procedūras, kuriomis reikia vadovautis tokiais atvejais.

Užtikrintas
pristatymas

Užtikrintas
pristatymas

Atsižvelgiame į
visas pretenzijas

Užtikriname pilną procesų, medžiagų, darbuotojų, atsekamumą, todėl kai gauname nusiskundimą iš kliento nedelsiant išaiškiname kas ir kodėl įvyko. Klientą supažindiname su tyrimo duomenimis.

Neatitikimai –
pašalinami

Jeigu paaiškėja, kad gaminiai gali neatitikti kokybės ir saugos reikalavimų, kuo skubiau nustatome neatitikimą ir jo priežastis.

Nedelsdami pranešame klientui ir imamės visų priemonių pašalinti iš rinkos visus produktus, kurie buvo pagaminti naudojant tas pačias žaliavas pagal tą patį technologinį procesą, tokiomis pačiomis sąlygomis. Fiksuojame ir atliekame veiksmus, kad išvengtume pakartotinio užteršimo.

Suvaldyta
gamyba

Suvaldyta
gamyba

1 – reguliuojamas visas procesas

Įdiegtos Kokybės ir aplinkosaugos sistemos taikymas užtikrina, kad visus procesus, esant poreikiui, bus galima pilnai atsekti. Taip pat užtikriname žaliavų ir gaminių atsekamumą. Visi gamybos procesai yra aiškiai apibrėžti, aprašyti, reguliariai peržiūrimi.

Mes užtikriname, kad visa pagaminta produkcija bus tvarkoma pagal gaminių specifikacijas, išsaugosime saugą ir kokybę. Visada lengvai galime nustatyti kokybės ir saugos pablogėjimo priežastis ir už tai atsakingą asmenį. Apskaita vedama su unikaliu numeriu.

2 – maksimali higiena pakuočių gamyboje

Visi su žaliavomis ir gaminiais dirbantys darbuotojai savo darbe griežtai laikosi higienos, geros gamybos praktikos reikalavimų. Visos valymo priemonės naudojamos griežtai pagal paskirtį ir jų gamintojo instrukcijas, o saugomos patikimai atskirtos, kad neužterštų gaminių ir žaliavų. Pagal nustatytą grafiką atliekame efektyvias valymo procedūras visose patalpose, kurios registruojamos tam skirtame žurnale. Laikomės visų saugumo reikalavimų. Gaminius pervežame švariomis transporto priemonėmis, apsaugant juos nuo užteršimo.

3 – kontroliuojamos žaliavos

Dirbame tik su patvirtintais patikimais tiekėjais. Pirmiausiai naujas medžiagas išbandome patvirtiname jų saugumą. Kontroliuojame teikiamų žaliavų kokybę.

Kiekviena žaliava, iš kurios gaminami gaminiai liečiasi su maisto produktais, turi atitikties sertifikatą, specifikaciją, informaciją apie atliktus tyrimus. Žaliavas laikome tik sandėliavimo patalpose, tai žaliavai skirtoje vietoje, patikimai atskirtas nuo kitų.

4 – jokių neatitikimų tiekimui

Jeigu žaliavų, gaminių, pakavimo medžiagų pirminė pakuotė buvo pažeista, įvertiname žaliavų ar pakuočių kokybę ir iškrovimo metu atskiriame. Surašę pretenziją jas gražiname tiekėjui arba sunaikiname. Priimame saugojimui tik tokias medžiagas, kurios turi aiškų ženklinimą.

5 – atsižvelgiame į visas pretenzijas

Užtikriname pilną procesų, medžiagų, darbuotojų, atsekamumą, todėl kai gauname nusiskundimą iš kliento nedelsiant išaiškiname kas ir kodėl įvyko. Klientą supažindiname su tyrimo duomenimis.

6 – neatitikimai pašalinami

Jeigu paaiškėja, kad gaminiai gali neatitikti kokybės ir saugos reikalavimų, kuo skubiau nustatome neatitikimą ir jo priežastis. Nedelsdami pranešame klientui ir imamės visų priemonių pašalinti iš rinkos visus produktus, kurie buvo pagaminti naudojant tas pačias žaliavas pagal tą patį technologinį procesą, tokiomis pačiomis sąlygomis. Fiksuojame ir atliekame veiksmus, kad išvengtume pakartotinio užteršimo.

7 – rezervinė įranga ir kasdienis mokymasis

Visas operacijas galime atlikti su keliais įrengimais, todėl sugedus vienam gamyba nesustoja, o naudojame kitus tiems patiems veiksmams atlikti.

Visi nauji darbuotojai supažindinami su visomis prevencinėmis procedūromis. O nuolatiniai darbuotojai reguliariai apmokomi. Užtikriname, kad visi darbuotojai vadovautųsi nustatytomis taisyklėmis.

8 – aplenkiami rizikingi veiksniai

Daug dėmesio skiriame neatitikčių, gedimų, nelaimingų atsitikimų, avarijų prevencijai. Esame numatę specialias procedūras, kuriomis reikia vadovautis tokiais atvejais. Jose yra instrukcijos, atsakomybės paskirstymas, atsakomieji veiksmai, prevencinių veiksmų atlikimo tvarka. Esame sudarę Avarinių situacijų atsakomųjų veiksmų planą ir atliekame prevencinius veiksmus, kad ji neįvyktų.